Grafológiai tanácsadás

Miben és hogyan segít a grafológus?

Amikor életünkben olyan változások következnek be, melyek elbizonytalanítanak, kétségeket ébresztenek bennünk, kizökkenünk a mindennapi kerékvágásból, olyankor a továbblépéshez vagy az adott helyzet feloldásához mindenekelőtt arra van szükség, hogy  a problémát minél tisztábban lássuk és önmagunkra tekintsünk. Nehézségeinket így belső változásaink, önismeretünk mélyítésének lehetőségeként is láthatjuk.
A grafológiai tanácsadás ehhez nyújt segítséget. Az írás elemzésével rövid idő alatt komplex, átfogó és objektív kép készíthető személyiségünkről. Áttekinthetjük erősségeinket, korlátainkat, működésünk mikéntjét és mozgatórugóit, kapcsolataink, gondolkodásunk, érzelmeink, munkamódunk legfontosabb jellemzőit.
A grafológus a személyiségkép elkészítésekor nem alkot ítéletet, nem minősít egy adott személyiségvonást, hanem jelzi annak meglétét és helyét. Az elemzés révén kiindulópontokat ad az önmagunkra tekintéshez, hogy megláthassuk milyen addig fel nem ismert, figyelmen kívül hagyott lehetőségeink és adottságaink vannak az adott élethelyzet, probléma megoldásához.
A továbblépéshez és a kérdések megválaszolásához néha elég lehet a személyiségkép áttekintése is, de gyakran merülnek fel kérdések az elemzést követően, hiszen az önmagunkról alkotott s a valódi énkép általában több-kevesebb ponton eltér egymástól, azaz mások vagyunk, mint azt gondoljuk. Gyakran éppen pozitív tulajdonságinkról nem veszünk tudomást. Ezért érdemes az elemzés áttekintését követően néhány (három-öt) alkalomból álló konzultáció keretében feldolgozni azt.
A konzultációk során a grafológus nem ad tanácsot, nem javasol döntéseket. Ahhoz nyújt segítséget, hogy mindenki önmaga találja meg a számára megfelelő megoldást azáltal, hogy tisztábban látja önmagát és viszonyát az adott problémához, s így önálló felelősségteljes döntést tud hozni, amit a jelen pillanatban s később is bátran és örömmel vállal.

A grafológiai vizsgálatról

A kézírás elemzése alapján a személyiség egészéről kapunk átfogó, komplex képet, mely objektív, méréseken alapul. Általában öt nagy területen (gondolkodás, érzelmek, kapcsolatok, munkamód, önkép/önértékelés) vizsgáljuk a személyiségvonásokat, de a vizsgálatot kérő személy igényei szerint ettől eltérő szempontok alapján is elkészíthető az elemzés.

A grafológia hatékony segítséget nyújt az alábbi területeken és élethelyzetekben:
– önismeret
– pályaválasztás, pályamódosítás
– társkapcsolati (baráti, pár- és munkakapcsolati) problémák
– minden esetben, amikor bizonytalanok vagyunk döntésünkben

Az elemzés elkészítéséhez legalább egy, egy oldalnyi, A/4-es, sima fehér lapra írt, összefüggő szövegre van szükség, mely megszólítással, vagy a szöveg címével kezdődik és aláírással zárul.


Tévhitek a grafológiával kapcsolatban

„A legbelső titkaimba lát bele a grafológus.” –  Az írás azt tükrözi, hogyan vagyunk jelen a világban, miként viszonyulunk környezetünkhöz, társainkhoz, mely életterületek fontosak, melyeken érezzük magunkat otthonosan, hol vannak nehézségeink, félelmeink, de az természetesen nem olvasható ki, hogy ezek milyen eseményekhez kötődnek, milyen tartalom formájában jelennek meg. Például a munka területén érzett bizonytalanságnak vagy a pletykálkodásnak több jele is van az írásban, de hogy konkrétan mire vonatkozik a bizonytalanság illetve mi a fecsegés tartalma, az a grafológus számára rejtve marad.

„Csúnya az írásom, ez biztosan rosszat jelent.”– Mindenekelőtt: a grafológus sosem minősít, azaz számára egy írás nem csúnya vagy szép, hanem a személyiség sokszínűségének, belső áramlásainak lenyomata, kikristályosodása. Az elemzés során számtalan összetevőt, részletet veszünk szemügyre, mint például alak, távolságok, szélességek, vonalvezetés, lendület, ritmus stb. s ezeket egymáshoz viszonyítva, rendszerként vizsgáljuk. Előfordulhat, hogy ami csúnyának tűnik, például azért mert szabálytalan, eltér a tanult formától, az grafológus számára eredetiséget, rugalmasságot jelent.

„Az írásom képe gyakran változik, így az elemzés attól függ, melyiket vizsgálja a grafológus” – Gyorsan változó, aktuális állapotunk (fáradtság, felszabadultság, öröm stb.) éppúgy megjelenik az írásunkban, mint személyiségünk mélyebb rétege, mely stabil, s nem függ a pillanatnyi hangulatunktól. S ebben az értelemben valóban igaz, hogy a különböző időben készült írásaink között lehet látszólag nagy eltérés. Ilyenkor azonban az írás egésze változik, „minden együtt mozdul” – így maga a szerkezet, az összefüggések melyekből következtetünk, változatlanok maradnak. Másrészt alapvető tulajdonságaink több helyen is megjelennek az írásban, mintegy mutatva, hogy személyiségünk egészét áthatják. Az elemzés során a több mint száz jellemző vizsgálata és összevetése alapján kirajzolódó kép mindig ugyanazokat a személyiségjegyeket illetve személyiségstruktúrát mutatja rólunk egy adott időszakban készült írások esetében is. Azonban amikor maga a személyiség változik, az rögtön megjelenik az írásban is.

További információ:
Pátrovicsné Juhász Kisztina, grafológus
juhasz.krisztina19@gmail.com
+36 30 9557 884